Öppet vardagsrum i Skäggetorp


”Öppet vardagsrum” i Skäggetorp är en verksamhet som på många sätt är ganska spontan. I grund och botten fungerar det som en mötesplats där människor kan lära känna varandra och där förhoppningsvis också en del behov kan bli mötta.

I Skäggetorp finns många människor som har kommit relativt nyligen till Sverige och som antingen går på SFI eller väntar på att kunna börja. Att kunna träffa svenskar, antingen för att få lite konkret hjälp med ord och grammatik, eller bara för att träna på att prata är mycket värdefullt för många.

Läxläsning, språkträning och fika

Men Öppet vardagsrum är inte bara för nyanlända, egentligen är det för alla som känner ett behov av komma och vara med i det här sociala sammanhanget. En träff (som är på tisdag kväll kl. 19-21) går i princip till så att en ansvarig person kommer till lokalen en stund i förväg, kokar kaffe och tevatten och ställer i ordning fikagrejorna. Sen är resten av kvällen ganska spontan. En del kommer med olika sorters läxor som de vill ha hjälp med, och då gäller det att försöka para ihop dem med personer som kan hjälpa dem. Andra kommer bara för att prata, och då gäller det att försöka få folk att placera sig runt borden på ett sätt så att så många som möjligt får prata svenska.

Det brukar oftast inte vara så svårt att motivera folk till det sistnämnda, eftersom de som kommer i regel är inställda på att det är det som är meningen.

Ofta blir ljudnivån rätt hög – vilket betyder att folk har trevligt!

Uppenbart att behovet finns

Vi har gjort en del reklam för Öppet vardagsrum genom lappar som vi har delat ut när vi har stått med vårt bokbord, och som hängts upp på olika platser, men det är också så att kompisar bjuder med sig kompisar. Det är helt uppenbart att Öppet vardagsrum svarar mot ett behov som finns i Skäggetorp, och just nu upplever vi att den största utmaningen faktiskt är att de svensktalande ska räcka till – Nygårdskyrkan är ju en liten församling.

Text: Mats Kanebrant