Kontaktpersoner


Här hittar du kontaktpersoner som på olika sätt arbetar med flyktingar och nyanlända, och som gärna är ett bollplank i din kyrkas arbete.

Markus Sand

Kontaktperson Markus Sand

Markus Sand är rådgivare i flykting och integrationsfrågor med särskilt fokus Sverige. Markus har varit pastor i Rinkeby Internationella Församling i drygt 11 år. Han står gärna till tjänst med råd, erfarenheter och inspiration när det gäller mötet med asylsökande, mångkulturell församling, integration och mötet med muslimer.

E-post: markus.sand@efk.se
Telefon: 0739-77 06 50


Hanna Ciszuk-Hägerman

 

 

 

 

 

Hanna Ciszuk-Hägerman är projektledare för EFKs Projekt: Flykting och integration. Hon arbetar främst med att utveckla och leda projektets olika verksamheter men fungerar även som kontaktperson för de olika programmen inom EFK och med andra samfund. Hör av dig om du eller ditt event vill synas på Öpnna kyrkan, om du vill hitta en ny församling till en nyanländ som ska flytta ifrån din ort eller om du har andra frågor om EFKs arbete med integration och flyktingar.

E-post: hanna.ciszuk-hagerman@efk.se
Telefon: 0734-20 37 94


Daniel Råsberg

Daniel Råsberg är rådgivare i flykting- och integrationsfrågor med särskilt fokus på Europa, Mellanöstern och Nordafrika.

E-post: daniel.rasberg@efk.se 
Telefon: 073-814 40 23


Staffan Jenemark

Kontaktperson Staffan Jenemark

Staffan Jenemark är ledarutvecklare med fokus på mångkultur och diakoni inom EFK.

E-post: staffan.jenemark@efk.se
Telefon: 070-550 43 02


Bengt Sjöberg

Kontaktperson Bengt Sjöberg

Bengt Sjöberg, för många känd som flyktingpastorn, har i 30 år engagerat sig för asylsökande och har en kunskap och erfarenhet som få andra besitter. Genom åren han stått i spetsen för församlingsarbetet i Filipstad och Hällefors som omfattar många olika nationaliteter och där de kontinuerligt ser människor komma till tro. Bengt står gärna till tjänst för församlingsbesök där han delar med sig av sin erfarenhet och av vad Gud gör bland människor i Sverige idag.

E-post: bengt_sjoberg@telia.com


Sara Brunnegård

Kontaktperson Sara Brunnegård

Sara arbetar i Saronkyrkan, Göteborg, som intregrationssamordnare. Mycket av hennes tid går till nyanlända och asylsökande människor. Bland annat är hon ansvarig för ett integrationscafé för kvinnor. Det sker också via församlingens volontärarbete på Migrationsverkets Mottagningsenhet (dit nyanlända kommer för att söka asyl). Kontakta gärna Sara om du vill utbyta tankar kring att starta/bedriva ett liknande café, arbeta med nyanlända eller bedriva verksamhet på Migrationsverkets enheter.

E-post: sara.brunnegard@saron.se
Telefon: 0722- 51 36 20