Tryckt EFK-material


Här har vi samlat tryckt material som EFK tagit fram som rör mötet med andra kulturer i kyrkan.

Att hjälpa flyktingar och andra migranter in i det svenska samhället är en naturlig del för många av EFK:s församlingar. Det arbetet skapar spännande möten och ibland oväntade utmaningar.

Hjälpa till i asylprocessen

Materialet “Innanför eller utanför” försöker bringa klarhet i asylprocessens olika delar och hur du kan vara med och stödja den som är asylsökande.

Lär mer och beställ

Erfarenheter från mångkulturella församlingar

I häftet ”Ett bönens hur för alla folk” skriver pastorer från mångkulturella församlingar om sina erfarenheter. Fler och fler församlingar välkomnar människor från andra delar av världen in i sin gemenskap. Detta är till välsignelse och innebär på många platser nytt liv i en församling. Samtidigt uppstår frågor om t ex kultur och språk som man behöver lösa. Häftet kan användas som studiematerial då det till varje kapitel finns samtalsfrågor.

Läs mer och beställ

Studiematerial om mission – Agora

”Agora – för ett folk på väg” är ett studiematerial som har vuxit fram utifrån en längtan att vilja inspirera, uppmuntra och utmana till mission i Sverige och över hela vår värld.

Studiematerialet Agora är skrivet av ett trettiotal författare som är aktivt engagerade i församlings- och missionsarbete genom sitt samfund eller genom någon annan missionsorganisation eller missionsnätverk i Sverige. De allra flesta har en erfarenhet av interkulturellt arbete i Sverige eller utomlands och representerar den långa traditionen av mission som svenska kyrkor står för.

Förhoppningen är att Agora ska uppmuntra församlingsledning, missionsråd, cellgrupper, studiegrupper eller ungdomsgrupper att mötas och samtala om hur vi som individer och församling kan ta vara på möjligheterna att förändra vårt land och vår värld utifrån ett kristet perspektiv.

Läs mer och beställ