Integrationsverkstad

Regional träff med fokus på integration

Korskyrkan i Norrköping, torsdag 30 nov kl 18.30

Många församlingar står i ett aktivt integrationsarbete, där inte minst språkcafé gått som en löpeld genom Sverige. En vanlig fråga är: ”Hur går vi vidare? Vad är nästa steg?” Med dessa frågor som utgångspunkt bjuder vi in till Integrationsverkstad dit alla som står mitt i ett arbete, lever i det i församlingen eller som vill ta sina första steg är välkomna. Kvällen har följande innehåll:

  • Small talks – kärnfulla inlägg utifrån olika perspektiv
  • Verkstad – utbyte av erfarenheter och goda idéer som fungerar
  • Nätverkande – för att stärka det lokala/regionala utbytet

Anmälan sker via efk.se/integrationsverkstad. Ingen avgift.

Fika serveras under kvällen till självkostnadspris.

Kvällen arrangeras av Evangeliska Frikyrkan, Korskyrkan Norrköping och Studieförbundet Bilda.