Konvertiter i asylprocessen

Utbildningar om konversion som asylskäl

Kristen tro som asylskäl är en fråga som SKR arbetar med och rådet ger kurser kring detta på temat Konvertiter i asylprocessen. SKR har också medverkat i kurser för Migrationsverkets/Migrationsdomstolarnas personal som belyst prövningen av asylsökande som hänvisar till kristen tro.