Arvsfonden ger bidrag för ungas integration

tjejer

Arvsfonden vill finansiera minst 150 projekt som vill verka för etablering av nyanlända barn och unga. Kanske kan din församling vara med?

Projekten ska riktas till nyskapande och utvecklande verksamhet som bidrar till att de nyanlända snabbare får ett tryggt liv i Sverige, bland annat genom att etablerade barn och unga möter nyanlända. Verksamheten inom projektet kan handla om fritid, idrott, kultur, språk eller något annat. Projekten behöver som alltid uppfylla de kriterier Arvsfonden ställer. För mer information läs här.

Markus Sand, samordnare för EFKs gemensamma flyktingarbete