Viktiga perspektiv i arbetet med asylsökande

I lördags var jag, Markus Sand, på Gullbrannagården utanför Halmstad där Göteborgsförsamlingen Tabernaklet hade församlingshelg. Jag var inbjuden att tala om församlingens uppdrag och om hur man kan arbeta med asylsökande. Jag betonade några saker som är viktiga att ha med och som jag också vill skicka med i bloggen i punktform.

  1. Vi arbetar med, inte för, asylsökande. Detta är ett viktigt att betona. De som kommer hit är överlevare och vi ska inte ta över ansvaret för deras liv utan vårt hjälp och stöd ska vara sådant att det hjälper människor att stå på egna ben. Det innebär också att vi inkluderar deltagare på ett aktivt sätt och låter dem vara med och påverka verksamheten, så att vi gör det tillsammans med dem.
  2. Vad av det som redan görs kan inkludera nyanlända? Tänk inte bara på om ni ska starta ny verksamhet utan fundera igenom vad ni redan gör som kan öppnas upp och inkludera andra. Ni kan gå till ett asylboende eller en SFI-utbildning och berätta om grupper och samlingar som de är välkomna till. Har ni en kör kan ni bjuda in till den, har ni en grupp ungdomar som spelar innebandy en gång i veckan så kan ni bjuda in t ex ensamkommande ungdomar osv. Integrationen blir bättre i längden om nyanlända får bli en del av något existerande och inte bara delta i verksamhet som riktar sig speciellt till dem.
  3. Helhetssyn på människan. Vi tror att en människa är ande, själ och kropp och har behov inom alla tre områden. I mötet med utsatta människor har vi ofta lättast att adressera fysiska och sociala behov, men vi får inte glömma att människor kan bära på djupa andliga behov och det behöver vi bemöta som kyrka och förmedla hopp.
  4. Ingen kan eller ska göra allt. Vi möter människor med stora behov och många frågor, och en del är desperata. I viljan att hjälpa kan vi ibland lova för mycket. Om ni bedriver ett språkcafé är det ok att säga att här talar vi svenska och blir vänner. Andra behov kanske det finns andra som kan möta, eller så kan ni hänvisa till en annan tid då man t ex kan få kläder eller hjälp med papper och dokument. Se också till att ni inte tar över ansvaret för andra människors liv, utan hjälp dem att kunna göra saker och ting själva så att de så snart som möjligt klarar det utan er hjälp.
  5. Ta tillvara på det stöd ni kan få. Att få utbildning, erfarenhetsutbyte och inspiration betyder mycket. Det kan handla om att besöka en församling som gör något liknande och utbyta erfarenheter, att samverka med Bilda som har mycket resurser på området, eller bjuda in någon från EFK. Välkomna att höra av er till mig, Markus Sand, om ni vill ha kontakt eller tips.
Markus Sand, samordnare för EFKs arbete i flyktingsituationen