Jag vill få kunskap


Vad gäller för att söka asyl? Asylboende, nyanlända, flyktingar, Migrationsverket, evakueringsboenden, HVB-hem, ensamkommande flyktingbarn – Vad betyder alla ord och hur funkar det egentligen?

Här förklarar vi asylprocessen och hur det funkar när man kommer och ska söka asyl i Sverige.