Landsinformation

Det finns flera webbplatser där du kan få landsinformation om förhållande i de olika länder som de asylsökande kommer från.

Lifos

Lifos är Migrationsverkets system för rätts- och landsinformation. Det är ett arbetsredskap för Migrationsverkets personal där de hämtar information om förhållande i de olika länder som de asylsökande kommer från. Den information som inte är sekretessbelagd finns tillgänglig för allmänheten.
www.lifos.migrationsverket.se

Refworld

Refworld är UNHCR:s informationskälla när det gäller asylskäl. Där finns ett mycket stort antal rapporter och information om förhållandena i asylsökandes ursprungsländer. Informationen uppdateras dagligen.

www.refworld.org

ECOI

ECOI står för European Country of Origin Information Network och är en databas som samlar information som vänder sig till jurister och handläggare som jobbar med asylärenden, samt till dem som söker asyl. På sidan finns information från över 150 källor som har samlats in och systematiserats. Bakom sidan står en enhet under Röda korset i Österrike. www.ecoi.net

Open Doors

Den som söker information om situationen för de kristna i ett visst land har Open Doors mycket värdefull information. De finns representerade i alla de länder där de kristna förföljs och har aktuell och uppdaterad information. Open Doors har en nyhetssida som heter World Watch Monitor som specifikt bevakar förföljelsen av kristna.
www.open-doors.se
www.worldwatchmonitor.org

Christian Solidarity Worldwide

En engelsk kristen organisation som jobbar för religionsfrihet genom ”advocacy”, (ungefärligt översatt förespråkande verksamhet) där man samlar in fakta och vittnesskildringar från olika länder där kristna har förföljts för att genom dessa rapporter kunna påverka lagstiftning, policy och attityder. Där finns mycket information och många rapporter från olika länder.
www.csw.org.uk