Organisationer som kan hjälpa i asylfrågor

Organisationer som man kan ha hjälp av i asylfrågor

Rådgivningsbyrån

Rådgivningsbyrån erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och allt övrigt som rör den svenska utlänningslagstiftningen, asylprocessen, internationella konventioner och andra länders asyllagstiftning. De förmedlar också information om förhållanden i enskilda länder som har betydelse för bedömning av asyl och andra former av uppehållstillstånd. De har också en infobank på sin hemsida med mycket material om frågor som rör asylprocessen, samt ett par sidor som speciellt riktar sig till asylsökande barn och ungdomar respektive asylsökande kvinnor.

De har i skrivande stund telefontid måndag till onsdag kl 9.00-11.00.

Tel: 0200-88 00 66 www.sweref.org

FARR

Flyktinggruppernas Riksråd är en politiskt och religiöst obunden paraplyorganisation som bistår flyktinggrupper, asylkommittéer och enskilda.

”Goda råd” från FARR

För den som vill gå djupare i själva asylprocessen rekommenderar vi häftet ”Goda råd” som utgetts av FARR (Flyktinggruppernas Riksråd). Skriften finns på svenska, engelska, spanska, farsi, ryska och arabiska. Den finns att ladda ner som en pdf-fil på deras hemsida.

Tel: 08-710 02 45. E-post: info@farr.se.

www.farr.se

Röda korset

Röda Korset stödjer människor på flykt i merparten av världens länder. I Sverige arbetar de med stöd till asylsökande, efterforskning, familjeåterförening och förmedling av rödakorsmeddelanden.

Tel: 08-452 46 00

E-post: info@redcross.se www.redcross.se

Sociala missionen

Sociala Missionen erbjuder rådgivning och stöd i olika slag av ärenden som rör migrationsfrågor per telefon/brev eller vid personliga besök. De kan också hjälpa till att överklaga beslut eller agera offentligt biträde för asylsökande.

Tel: 08-556 023 34

E-post: info@socialamissionen.se www.socialamissionen.se