God man


Att det behövs Gode män har du kanske hört när du funderat på hur man kan hjälpa flyktingar och särskilt ensamkommande flyktingbarn. Här får du veta det mesta om hur det fungerar med gode män

Personer som är eller varit God man vittnar om hur det ger en otrolig inblick i andra människors livsöden och en inblick i vilket komplext samhälle vi lever i.

Stort behov av Gode män för ensamkommande

Alla ensamkommande flyktingbarn ska ha en God man som fungerar som stöd i kontakten med myndigheter och som har ansvar för personens ekonomi. Då det under 2015 kom oerhört många ensamkommande barn jämfört med tidigare år är behovet av God man på många håll mycket stort.

Kommunen är ansvarig

Det är varje kommuns ansvar att ordna med Gode män och det görs av överförmyndarnämnden i respektive kommun. Innan man blir God man måste man bli godkänd och ha gått igenom en utbildning. Det utgår en viss ersättning från kommunen för den tid man lägger ner.

Ditt ansvar som God man

Som God man har man ansvar för att regelbundet ha kontakt med ungdomen och sedan med skola och myndigheter. Man har inget försörjningsansvar med ska hjälpa till och se till att livet för ungdomen fungerar. Man har tolk hela tiden då det behövs och det brukar boendet ordna med.

Att vara God man under asylprocessen

För det första är man med under asylprocessen, i möten med Migrationsverket. Under asylprocessen kan det vara ganska intensivt och kräver en hel del träffar. Om det blir avslag på asylansökan kan man få vara med och se om man kan överklaga. Om personen får uppehållstillstånd så sjunker intensiteten gällande möten.

Att vara God man i kontakt med myndigheter

Sedan är man ansvarig för att besöken på asylhälsan, tandläkaren, skolan, socialtjänsten och så vidare verkligen blir av. Det är många myndigheter som ett ensamkommande barn/ungdom ska ha kontakt med.

Skapa kontakt med familj i hemlandet

Som God man är man också ansvarig för att genom Röda korset se om man kan skapa anknytning till den familj som eventuellt finns kvar.

Vill du bli God man eller veta mer om hur det går till i din kommun så kontaktar du överförmyndarkansliet eller hör av dig till kommunen och frågar dig fram.