Jag vill hjälpa


Det är många som vill hjälpa flyktingar och asylsökande att komma in i det svenska samhället och i kyrkan. Här ger vi handfasta råd och tips på material som kan stötta er i arbetet.

Vi har valt att ge Studieförbundet Bilda utrymme här eftersom de har lång erfarenhet av studiecirklar i svenska språket och mycket bra material kring integration och att hjälpa flyktingar.

Du får även information om var du hittar översatta bibeltexter och sånger på olika språk som kan användas i gudstjänsterna.