Så kan du stödja den asylsökande


Att jobba med flyktingar kan t ex innebära att stötta den asylsökande i asylprocessen. Hur kan man hjälpa till som medmänniska eller församling?

Gång på gång får vi den frågan. Vi brukar svara att det är just genom att vara medmänniska och stödperson som du ger den bästa hjälpen.

Se och bekräfta på enkla sätt

Det går inte att överskatta betydelsen av gemenskap och medmänsklig värme och omsorg, särskilt för den som har flytt sitt hemland under svåra förhållanden. Varje människa behöver bli sedd och bekräftad och här kan varje medmänniska göra en insats. Det kan handla om så lite som att hälsa på de som kommer nya till en gudstjänst, att sätta sig ner vid fikabordet med några nyanlända och bara visa att man bryr sig, även om man talar olika språk. Den asylsökande behöver någon att prata med, någon som har tid att lyssna och vara ett bollplank.

Guida i samhället

Ibland får man följa med till sjukhuset, advokaten, skolan, banken eller tandläkaren. Det är inte lätt att hitta rätt alla gånger för den som är ny i Sverige. Då kan man följa med och visa vägen den första gången, men vi bör se till, att vi inte tar över den asylsökandes eget ansvar. Har de kunnat ta sig hit från avlägsna länder är det viktigt att vi inte passiviserar dessa människor utan uppmuntrar dem att ta tag i sin vardag och de utmaningar som de möter.

Var där under hela processen

Det är viktigt att finnas med som medmänniska och medvandrare under hela processen och till och med efter att en person fått uppehållstillstånd. De konkreta behoven kan skifta och efter ett tag börjar den nyanlända bli lite hemmastadd och kan klara sig bra i samhället, men behovet av gemenskap och bekräftelse upphör inte för det.

Många församlingar har öppnat sina kyrkor för asylsökande och nyanlända och startat språkcafé, möjlighet att lära sig svenska, läxhjälp, stick- och sygrupper, klädutdelning med mera. Det finns ett stort behov av gemenskap och meningsfull sysselsättning och där har kyrkan mycket att bidra med.

Bli God man, kontaktperson eller familjehem

I kommunerna finns det ofta stora behov av gode män, kontaktpersoner och familjehem i relation till ensamkommande flyktingungdomar. Det innebär olika mycket ansvar men innebär att man får följa någon eller några under en period i deras liv och vara ett stöd för dem. Man får på så sätt en inblick i andra människors livsöden och får en chans att visa kärlek till en grupp som är utsatt. Om man vill veta mer om vad det innebär och hur man blir det så kontaktar man sin kommun.

Ge en uppgift och be om hjälp

För den nyanlända är det viktigt med sysselsättning, att få till rutiner i vardagen och ha ett sammanhang där man räknas med. Alla människor mår bra av att vara behövda. Kanske kan ni i församlingen inkludera även de nyanlända i olika uppgifter i församlingen, även om det bara handlar om att fixa fika eller städa kyrkan. Se till att göra det tillsammans med andra så att ni samtidigt bygger gemenskap. Kanske har du en uppgift i kyrkan som du förvisso klarar själv, men som du enkelt skulle kunna fråga någon om att hjälpa till med.

Hjälp till att kontakta kris- och traumamottagning

Om du har kontakt med en person med svåra trauman från sitt hemland kan det vara viktigt att hjälpa den personen att komma i kontakt med en kris- och traumamottagning som ska finnas inom varje landsting. Där finns det professionell hjälp att få.

När det gäller barn som varit med om trauman kan de ofta ha svårt att formulera vad de varit med om och vad de känner i ord. Då kan leken vara sätt för barnen att få bearbeta de trauman de varit med om. Det finns inom många landsting lekterapeuter som med hjälp av lek hjälper barn till frigörande och läkande. Man kan också vända sig till barn- och ungdomspsykiatrin för att få vidare hjälp.

Ordna hjälp till utsatta för hedersvåld

Om du är i kontakt med personer som utsatts för hedersrelaterat förtryck och våld finns det organisationer som jobbar specifikt med detta. Det drabbar framför allt tjejer och kvinnor men även pojkar och män.

Följ med på möten med myndigheter

När det gäller själva asylprocessen finns det också saker man kan hjälpa till med. Du kan fungera som en stödperson för den asylsökande och följa med på intervjuer på Migrationsverket och på möten med myndigheter. Många gånger har vi förvånats över hur annorlunda tjänstemän och handläggare agerar då det finns någon svensk som följt med. Då går det plötsligt så lätt att ordna fram det där intyget, sjukjournalen eller remissen till psykologen som vår vän förgäves försökt att komma till i flera månader.

Hjälp till att ta fram landsinformation

När den asylsökande har fått ett offentligt biträde, kan du hjälpa till att få fram landsinformation, t ex aktuella rapporter från olika NGO-organisationer och bevaka nyheter från den asylsökandes land. Vi har samlat länkar till lämpliga källor.

Skriv en vädjan till Migrationsverket

Du kan också skriva en vädjan till Migrationsverket. Det är ett personligt brev, där du berättar om din vänskap med den asylsökande. Många asylsökande som vi har kontakt med är med och tar ansvar i kyrkan för olika verksamheter. Där lär de sig prata svenska, får vänner och blir hembjudna till svenskar, vilket annars är mycket ovanligt.

Du kan t ex skriva i vädjan om vilken anknytning personen fått och hur väl barnen anpassat sig i skolan. Du kanske berättar, hur den asylsökande familjen kommer på församlingens möten och hur de brukar hjälpa till. Går personen regelbundet i kyrkan och hjälper till i kyrkan på något sätt? Lever den asylsökande ut sin tro och försöker sprida den till andra? Detta kan vara viktiga delar i en vädjan, som kan visa att den asylsökandes intresse för kristen tro är varaktigt och ärligt menat. Ett exempel på hur man skriver en vädjan finns här (lägg till en länk om vi nu bifogar en sådan mall).

Följ med till Migrationsverket vid avslag

Om personen du hjälper får avslag och ska återvända till sitt hemland kommer det en kallelse till ett återvändarsamtal. Då kan det vara livsviktigt att följa med till Migrationsverkets handläggare och ta reda på hur återresan planerats och om det går att lämna in en ny ansökan om verkställighetshinder.

Gör en namninsamling, upprop eller manifestation

Om det handlar om en person, med utvisningsbeslut över sig, som kan möta förföljelse, tortyr eller dödsstraff i sitt hemland kan man försöka hjälpa med mer än en ansökan om verkställighetshinder. Ibland kan en namninsamling, ett upprop eller en manifestation betyda en hel del. Vårt engagemang behöver ibland större insatser, där vi får uppleva glädjen och styrkan av att vara många, som drar åt samma håll och på så sätt är med och förändrar lagar och praxis.

En del människor väljer att delta i aktioner, som syftar till att förhindra tvångsutvisningar om det gäller utvisning av människor som man vet kommer att fängslas, torteras och kanske dödas. Sådana aktioner väcker opinion, men polisen hittar oftast på andra vägar att genomföra utvisningen, kanske inte samma dag, men dagarna därefter.

Förmedla kontakter efter utvisning

Om en person väl utvisats kan det vara svårt att hjälpa men ibland kan man förmedla en kontakt med Röda korset eller någon annan NGO-organisation i den asylsökandes hemland.

Var med efter uppehållstillstånd

Om en person fått uppehållstillstånd kan det vara lätt att tänka som utomstående att nu är kampen över och allt är frid och fröjd. Det kan dock vara en mycket tuff tid efter att man har fått uppehållstillstånd. Där är det också viktigt att finnas med och stödja.