Språkcafé i Arboga


– Vi vill visa att Arboga är en plats där nyanlända är välkomna. Det säger Britt Lundberg i Örtagårdskyrkan. Deras arbete med flyktingar och asylsökande har vuxit mycket det senaste året. Nu kommer omkring 100 personer varje vecka till kyrkans språkcafé.

– ”Vitvinsvinäger”, vad betyder det? Killarna tittar frågande upp från lappen på bordet. “Recept” är temat för dagens samtal och det är på ingredienserna till vitkålssallad som vi fastnar lite. Killarna är från Eritrea och har bara bott i Sverige några månader men vi tar oss ändå enkelt igenom instruktionerna till potatismos och köttbullar. Det är onsdag eftermiddag och språkkafé i Örtagårdskyrkan i Arboga.

Det var ett drygt halvår sedan som församlingen startade språkkaféet tillsammans med Svenska kyrkan i Arboga. Örtagårdskyrkan ligger i centrum, mitt emot SFI:s lokaler och relativt lättillgängligt för de boende på asylboendet Kallstensgården i utkanten av staden. Kaféet har blivit en naturlig mötesplats för många av stadens nyanlända.

– I början satte vi igång klockan tre men lärarna från SFI kom och bad oss att ändra tiden. Varje onsdagseftermiddag reste sig stora delar av klassen mitt under lektionen och sa att de var tvungna att gå för att hinna till språkkaféet. Så nu har vi ändrat till drop-in från klockan tre och början halv fyra istället, ler Britt Lundberg, ordförande i Örtagårdskyrkan.

Kyrkan anställde flyktingguide

I september anställdes en av Örtagårdskyrkans medlemmar, Javed Younas, som flyktingguide. Tjänsten finansieras av Arboga kommun och Nämnden för Statligt stöd till Trossamfund (så kallat SST-bidrag) via EFK. Javed är anställd fram till årsskiftet men förhoppningen är att man ska få fortsatta medel så att han ska kunna fortsätta.

– Det är guld värt att hitta någon som kan vara en fast punkt i arbetet och både ha det diakonala uppdraget, att bryta utanförskap, och det evangeliserande, säger Britt.

– För i församlingens arbete bland nyanlända har vi ett dubbelt uppdrag, fortsätter hon. Vi vill både visa evangeliet i handling, som här på språkkaféet, och berätta om evangeliet i ord.

Där är både Javed och Lena Lindgren, diakon i Svenska kyrkan och en av de drivande i språkkaféet, värdefulla resurser. Javed är själv predikant från Italien, med rötter i Pakistan. Han ser att språkkaféet fyller en viktig funktion för nya svenskar, både som mötesplats för de som har lämnat vänner och familj och som ett tillfälle för de som är kristna att hitta en kristen gemenskap i sitt nya land.

Samarbete med andra

Redan från början var det självklart för dem att hålla språkkaféet som en del i ett större sammanhang. När kaféet startade bjöd de in både kommunen, föreningslivet, företag och inte minst – människor.

– Vi vill visa att Arboga är en plats där våra nyanlända är välkomna, förklarar Britt. Och vi erbjuder alla Arbogabor som vill visa det en möjlighet att vara med och hjälpa till.

Intresset för att vara med som medspråkare är stort, även bland människor som inte är medlemmar i församlingarna.

Arbetet med språkcaféet ger kraft

När Örtagårdskyrkan bildades för tio år sedan, genom att baptistförsamlingen och missionsförsamlingen slogs samman, hade man en dröm om att vara en vardagskyrka – där för att möta människors behov. Språkkaféet är en del i detta och Britt och Javed känner att arbetet är meningsfullt. Mötet med människor är det som betyder mest. Britt nämner särskilt allas berättelser om flykten.

– En gång frågade jag några kvinnor vad det är som gör att man utsätter sig för en sådan här resa. De sa då: Stannar man så dör man garanterat, försöker man ta sig över Medelhavet har man en chans. Så många har väldigt svåra upplevelser bakom sig.

– Från början var det förstås att vi ville göra en insats, fortsätter Britt. Nu är det så att det ger kraft. När jag går härifrån känner jag att jag har mött människor som har gett mig något.

Så här arbetar vi med vårt språkcafé

Läs vidare

Med vårt Språkcafé vill vi:

  • Ge asylsökande och nyanlända tillfälle att prata svenska med svenskar.
  • Ge svenskar och våra nya Arbogabor från hela världen möjlighet att lära känna varandra, skapa relationer och därmed motverka främlingsfientlighet och rasism.
  • Bjuda in till andra samlingar, både i våra kyrkor och i övrigt i Arboga.

Starten

För ungefär ett år sedan startade Örtagårdskyrkan i Arboga tillsammans med Arbogabygdens församling (Svenska kyrkan) Språkcafé.  Vi bjöd in i klasserna på SFI-undervisningen. Många av gästerna kommer också från asylboenden i Arboga med omnejd. Några nya kommer varje vecka och de har ofta hört om Språkcaféet av någon annan gäst.

Vad gör vi?

Vi börjar med drop-in och fika, sedan har vi en samling där dagens tema presenteras. Ett stående tema är “Vem är du? Vem är jag?” där vi presenterar oss för varandra. Ibland använder vi ett samtalsunderlag. Som avslutning följer vi upp dagens tema och två av deltagarna får intervjua varandra med pappret i handen.

Vi berättar om vad som händer i våra kyrkor, om när Språkträningen är, om Svenska kyrkans klädbibliotek, om gudstjänster på olika språk m.m. Andra som vill informera om aktiviter är välkomman att berätta. Ibland sjunger vi en sång och vi avslutar alltid med att be Välsignelsen tillsammans.

Samverkan och frivilliginsatser

Medspråkare från olika sammahang kommer och vill vara med. Vi har besökt föreningar, sätter upp affischer och pratar gärna om vår verksamhet. Arboga kommuns etableringshandläggare uppmuntrar oss i arbetet och berättar om vårt café när de möter tänkbara medspråkare. Vi utvärderar språkcafét några gånger per termin, och avslutar varje termin med en trivsam språkaravslutning. Våra samfund och studieförbund är också till stort stöd.

Vad Språkcaféet betyder för oss

Vi som arbetar med detta känner en stor välsignelse i arbetet och vi går hem glada varje onsdagkväll.
Vi ökar vår förståelse för andra människors livssituation. Vi berikar gemenskapen i våra kyrkor.
Vi får kontakt med nya människor och får nya vänner.

Vill du vet mer? Fråga oss gärna!

Du får gärna maila oss om du vill fråga oss något mer om språkcaféet.

E-post: ortagardskyrkan@gmail.com