Om Öppna kyrkan


Öppna kyrkan är ett initiativ från Evangeliska frikyrkan (EFK). Här har vi samlat resurser för dig som vill öppna kyrkan för asylsökande och nyanlända och jobba med flyktingar i ditt närområde.

Vi har sett flera goda initiativ på flera håll i landet där kyrkorna öppnat upp och gjort insatser för att hjälpa flyktingar på olika sätt. I och med det har vi också upptäckt vilka frågor människor som möter flyktingar har och vilket behov av stöd och resurser som finns för att bygga en församling som inkluderar flera kulturer. Därför finns nu Öppna kyrkan. Se karta över församlingar inom EFK som har ett aktivt arbete med flyktingar.

Vill du bidra ekonomiskt?

Vi har en insamling där du kan skänka pengar till Öppna kyrkan. Pengarna går till EFK och till våra driftskostnader och utvecklingskostnader för flykting-/mångkulturområdet.

Varje år behöver vi ca 200 tkr för att stötta församlingarna i deras arbete med mångkulturrelaterade frågor som flyktingsituationen, stöd till migrantförsamlingar, ta fram material och samordning av konferenser.

Anledningen till att vi nu kan lansera den här webbplatsen och ha Markus Sand anställd som ansvarig för det här arbetet är att vi har fått extra bidrag av staten på 650 tkr. Men, detta är bara ett punktstöd under 2016, och vi vill fortsätta arbetet långsiktigt och då behöver det bäras av fler frivilliga gåvor från individer och församlingar.

Ge gin gåva så här

Du kan ge via Swish 900 4037 eller bankgiro 900-4037. Ange kampanjnumret K202.
Du kan också betala med kort på EFK:s hemsida, där väljer du kampanjnumret i rullisten över ändamål.

Tack för din gåva!