Resurser

I mötet med asylsökande och nyanlända är man ofta hjälpt av metoder och material som underlättar på språkcaféet, i bibelstudiegruppen eller på gudstjänsten. Här ger vi dig tips om material och metoder som används och som vi tror kan bli till nytta också för dig.