Studiecirkel


Du kan bli ledare i en studiecirkel med asylsökande som vill lära sig svenska. Det som krävs av dig som ledare är ditt engagemang, din lyhördhet och ditt tålamod!

Du behöver inte vara språk- eller lärarutbildad. Lita på dig själv som det viktigaste redskapet i cirkeln. De som söker till cirkeln är intresserade av att förstå och lära sig om det svenska språket och Sverige, d v s något just du kan!

Sätt tydliga gränser och ta hjälp av fler

Många asylsökande har mängder av frågor och behöver hjälp med praktiska saker. Bestäm dig i förväg för var du drar din gräns, behoven kommer vara långt mer än du själv kan mätta. Ta hjälp av andra i ditt sammanhang som också leder cirklar, din församling eller din Bilda-konsulent. Skapa nätverk och stötta varandra. Deltagarna behöver en utvilad och positiv ledare, låt dem möta det! Ta hand om dig själv och var uppmärksam på när du tar på dig för mycket engagemang.

Struktur skapar trygghet och ro

Precis som barn behöver fasta rutiner och struktur efter traumatiska erfarenheter behöver också vuxna det. Måna om att hålla på strukturen så att deltagaren lär sig känna igen gången. Det skapar trygghet att veta vad som väntar. Att få fokusera på något annat än alla de hemskheter man varit med om ger möjlighet till inre ro. Vuxna behöver skratt och lek! Låt din studiecirkel bli ett andningshål, en möjlighet till återuppbyggnad för det trasiga inre genom att ha roligt och fokusera framåt.

Var beredd på tunga svar

Om du väljer att vara personlig och t ex fråga om deltagarens familj behöver du vara beredd på de olika reaktioner som kan uppstå. Flera av deltagarna har förlorat nära familjemedlemmar och därtill sett mycket lidande och död. Några vet att deras nära och kära väntar i farliga läger på att få komma hit.

Fråga dig själv om det hjälper gruppen/deltagaren att prata om det i cirkeln och om du själv orkar bära det. Kanske finns någon annan i din närhet som kan ta mer av den biten? Ta gärna reda på vad Migrationsverket/kommunen erbjuder gällande detta där just du bor.

Olika deltagare med gemensamt mål

Gruppen asylsökande är en mycket varierande grupp människor. Olika faktorer påverkar vilka vi utvecklas till och vilka förutsättningar vi får. Som studiecirkelledare är det din uppgift att vara lyhörd och leda gruppen mot ett gemensamt mål – att förstå det nya land man kommit till, hur man lever och kommunicerar här.

Sätt tydliga förväntningar på innehållet

Ge information om tid och antal träffar för cirkeln. Var tydlig med vad just din cirkel kommer erbjuda, vad ni ska göra och vad ni ska lära er. Detta kan du göra genom bilder eller genom att visa det material ni kommer att använda. Det är viktigt att deltagarna förstår att det inte är skola och att du inte är lärare. Var tydlig med att allt är frivilligt och att även du gör det frivilligt. Folkbildning som vi driver i Sverige är unikt och något helt nytt för de allra flesta utomeuropeiskt födda!

Ha en öppen dörr bokstavligt talat

Platsen ni väljer att vara på spelar också roll. Välj en varm och inbjudande plats som inte är alltför liten och trång. För de med posttraumatisk stressyndrom där traumatiska upplevelser återupplevs är det viktigt att alltid ha en väg ut såsom en öppen dörr.

Se, hör, gör för att lära sig svenska

Använd fikapausen som ett verktyg för språkinlärning. Sätt upp små lappar vid varje kak- /brödsort, pålägg, servis etc. Upprepa och nöt in fraser som “Varsågoda”, “Vill du ha kaffe eller te?”, “Kan du skicka socker, tack!” o.s.v. Det är bra att använda korta enkla fraser redan från början och inte bara enstaka ord. Eftersom de är återkommande blir det lättare att till slut snappa upp och själv använda som helhet. Fraserna kan med fördel sättas upp på remsor i fikarummet/när ni fikar. Se, höra och göra är ett bra koncept för språkinlärning!

Att starta en cirkel med asylsökande

Det är klokt att organisera verksamheten i studiecirklar. Genom att samlas i grupper utifrån förkunskap och inte fler än att alla i studiegruppen får talutrymme underlättas lärandet. Om samma cirkelledare fortsättningsvis träffar samma grupp vid samma fikabord skapas en trygghet och kontakt som befrämjar både lärande och integration.

6 fördelar med studiecirkel

  • Deltagarna kan få ett eget exemplar av lämpligt studiematerial under förutsättning att man deltar minst tre gånger och lämnar sina kontaktuppgifter.
  • Ledarna får möjlighet till introduktions- och fördjupningsutbildning samt hjälp att välja lämpligt studiematerial.
  • Samverkansparten erbjuds stöd med inspirationsträffar och bekostande av studiematerial.
  • En studiecirkel utgörs av en grupp bestående av 3 – 11 deltagare (Är man för många blir det svårt för samtliga att kunna ta plats). Deltagarna skall vara minst 13 år.
  • Man träffas vid minst tre tillfällen och sammanlagt minst nio studietimmar. Självklart bör man träffas under längre tid för att kunna lära sig så mycket som möjligt. Vi rekommenderar att varje grupp möts under minst 20 timmar om det är praktiskt möjligt.

Bildas hemsida finns enkla informationsblad på olika språk. Dessa beskriver folkbildning och varför man behöver uppge personnummer eller LMA-nummer när man deltar i Bildas verksamhet.

Tre förslag på studiematerial

I första hand rekommenderar vi att man arbetar utan läroböcker. För de cirkelledare som föredrar ett färdigt studiematerial är det viktigt att välja ett material som är anpassat för dem som har svenska som andraspråk. Material avsedda för de som har svenska som modersmål kan, i värsta fall, försvåra senare SFI-studier.

Observera att det finns tydliga lagar och regler gällande copyright. Det är inte tillåtet att kopiera fritt ur inköpt material. Det gäller också bilder och annat som finns på internet. Ta kontakt med din Bildakonsulent om du är osäker.

Basnivå

För deltagare med ingen eller kort skolbakgrund men som är hyfsat läskunniga rekommenderas Margareta Mörling: Framåt A, textbok 1,2 och 3. Böckerna har bra lärarhandledningar.

Medelnivå

För deltagare med lite mer skolbakgrund, till exempel grundskola 6 år eller mer rekommenderar vi Anette Althén: Mål 1 – textbok, övningsbok. Även den har en utmärkt lärarhandledning och dessutom arbetsblad som kopieringsunderlag.

Hög nivå

För deltagare som studerat främmande språk tidigare, till exempel engelska, man kanske använder engelska som hjälpspråk i gruppen och vill gå fort fram, rekommenderar vi: Paula Levy Scherrer: Rivstart A1/ A2 (2:a upplagan). Även där finns en bra lärarhandledning.

Ovanstående utges av bokförlaget Natur & Kultur.