IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap

IOP, Idéburet offentligt partnerskap, är ett partnerskap mellan en eller flera idéburna organisationer (den sociala ekonomin) och den offentliga sektorn. Det är en relativt ny modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är lämpligt.

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn är intresserad av. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilken part som ska bidra med vilka resurser, hur länge avtalet ska gälla och så vidare.

Denna avtalsform tar lite tid att bygga upp och kanske bara är relevant för ett fåtal kyrkor men vi väljer ändå att lägga upp den här i och med att det kan vara en möjlig väg fram för någon kyrka.

http://www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap/

http://socialutveckling.goteborg.se/team/samverkan-med-social-ekonomi/iop/

http://malmo.se/Kommun–politik/Sa-arbetar-vi-med…/Arbetsmarknadsfragor/Ideburet-offentligt-partnerskap.html