Mötesplats KRIK – att mötas genom idrott och lek

Idrott och lek är ett fantastiskt verktyg för att mötas över språk-, kultur- eller åldersskillnader. KRIK, Kristen Idrottskontakt, ger här lite råd och tips om hur man kan komma igång lokalt och hur KRIK kan vara ett stöd i det.

KRIK, Kristen Idrottskontakt, är en ideell ungdomsorganisation som arbetar med att ”bevara, inspirera och vinna idrottsintresserade till ett kristet liv genom att förena glädjen i idrotten och den kristna tron”. Med aktiviteter på kristen grund vill KRIK verka för att dels bevara och stärka kristna idrottsintresserade och utövare i sin tro, dels arbeta för att möta och berätta om tron på Jesus för idrottsungdomar som inte bekänner sig som kristna.

Våren 2016 startades projektet Mötesplats KRIK som är ett samlingsnamn för allt inom KRIK som rör integration. De olika initiativen som växt fram är exempelvis idrott för eller med asylsökande och nyanlända, besök på asylboenden eller idrottsevent med integrationsfokus, men det finns ett stort utrymme för egna idéer och kreativitet.

Genom Mötesplats KRIK vill vi först och främst skapa goda exempel och inspirera andra till att använda idrotten som ett integrationsverktyg, men vi ser också väldigt gärna att man startar upp en KRIK-grupp eller använder sin befintliga KRIK-grupp för att idrotta ihop och på så sätt bygga relationer. KRIK vilar på en kristen grund och de ordinarie KRIK-samlingarna innehåller nästan alltid en kort andakt eller bibelläsning i mitten av samlingen. Detta skapar en trygg plats med frihet och god stämning. Projektet har hittills resulterat i goda relationer, ett tryggt socialt sammanhang för ungdomar och en plats att dela evangelium i ord och handling.

Varför en KRIK-grupp?

Att starta en grupp ett sätt att förankra sitt arbete i en större gemenskap. Genom att ha en organisation i ryggen kan man få stöd av ledare, inspiration, ekonomisk hjälp och möjlighet att delta i olika event och läger. Att arbeta just med idrott har visat sig vara en av de absolut bästa integrationsverktygen. I KRIK är det många unga som leder grupperna och vi vill ge en stor frihet och ett stort utrymme att forma verksamheten utifrån de förutsättningar man har.

Hur startar man en KRIK-grupp?

Det lättaste sättet är att hitta en eller flera att samarbeta med. En så kallad ledningsgrupp helt enkelt. Sedan är det är några klick på hemsidan, och så är gruppen skapad. Vi på kontoret hjälper gärna till med uppstarten. När du har skapat din grupp är det bara att forma den som du vill. Låt det bli gött fotbollshäng, volleybollträningar, lekar av olika slag eller kanske en mix av lite olika aktiviteter.

Det finns flera goda exempel på initiativ inom Mötesplats KRIK. Låt dig inspireras av dessa exempel och läs mer om KRIK och hela det spännande projektet Mötesplats KRIK på hemsidan. Tveka inte att ta kontakt för frågor och funderingar!