Konvertiter i asylprocessen

Utbildningar om konversion som asylskäl

Kristen tro som asylskäl är en fråga som Sveriges Kristna Råd (SKR) arbetar med och SKR ger kurser kring detta på temat Konvertiter i asylprocessen. SKR har också medverkat i kurser för Migrationsverkets/Migrationsdomstolarnas personal som belyst prövningen av asylsökande som hänvisar till kristen tro.

Utbildning 18 april i Eskilstuna

Preliminärt program

09.00 Ankomst och fika
09.30 Morgonbön
09.45 Presentation av medverkande och deltagare
10.00 Inledning och presentation av hur SKR arbetat med frågan tidigare och varför vi ordnar denna utbildningsdag
10.15 Några teologiska och pastorala perspektiv kring mötet med personer som vill konvertera till kristen tro
11.15 Bensträckare
11.30 Den svenska asylprocessen – en översikt, samt lägesbeskrivning
12.00 Svensk utlänningslag, bedömning av religiösa skäl i den svenska asylprocessen, praxis samt presentation av intygsmall
12.30 Lunch
13.30 Fallstudier, goda råd samt diskussion kring konvertering i olika skeden av asylprocessen
15.00 Paus med fika
15.30 Frågestund med medverkan av representanter från Migrationsverket och SKR
16.30 Avslutning

För mer information och anmälan, klick nedan:

Konvertiter i asylprocessen