Ordna en skräddarsydd temadag/temakväll

Vill din kyrka också bjuda in till en temadag kring att möta och arbeta med asylsökande och nyanlända? Eller vill ni fördjupa er i hur man kan jobba mot att bli en mångkulturell församling, eller hur man möter människor med annan tro? Vi kan arrangera temadagar med undervisning, erfarenhetsutbyte, inspiration, goda exempel m.m.

Vi kan också komma en kväll för en samling på ett visst tema dit t.ex. en grupp ledare/frivilliga bjuds in. Vi finns till hands för rådgivning, ledarstöd och inspiration.

Mejla till markus.sand@efk.se om du/ni är intresserade.