#Värme – en utbildning i migrations- och asylfrågor

Följande #Värmekurser erbjuds våren 2018

Stockholm 8-9 mars 2018

Eskilstuna 19-20 april 2018

Skellefteå 17-18 maj 2018

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn. Kursen ingår i ett utbildningsprojekt kallat #Värme vilket ska uttydas Värdighet, Medkänsla, Kunskap.

Kursen är en sammanhållen tvådagarskurs, man deltar båda dagarna:
Dag 1 handlar om bemötande och psykosocialt stöd.
Dag 2 handlar om asylrätt och asylprocessen, inkl. den förändrade asyllagstiftningen.

Det blir möjlighet att ställa frågor kring specifika fall.
Det blir tid för erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Målgrupp

Målgrupp för kursen är människor framför allt i kyrkor och samfund, volontärer och anställda, som arbetar med och stödjer asylsökande och flyktingar.

Arrangör

Kursen är kostnadsfri. Fika ingår, lunch betalar deltagarna själva. Eventuell övernattning i samband med kursen ansvarar varje deltagare för. Arrangör är Sveriges kristna råd. Föreläsarna kommer också från Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och från Svenska kyrkan.

Anmälan

Anmälan görs på hemsidan (klicka nedan) eller via e-post till peter.karlsson@skr.org

Vid frågor, kontakta Peter Karlsson, projektledare #Värme: 08-453 68 13.

Anmälan Värmekurs

Följande #Värme-kurser erbjuds hösten 2018

Halmstad 6-7 september 2018

Örebro 12-13 oktober 2018

Luleå 8-9 november 2018