77 församlingar hjälper 2350 flyktingar och nyanlända

Öppna kyrkan är en resurs för församlingar inom Evangeliska Frikyrkan (EFK) som vill öppna sina kyrkor för flyktingar och nyanlända. En undersökning visar att minst 77 församlingar inom EFK hjälper 2350 flyktingar och nyanlända. Så de församlingarna är en del av Öppna kyrkan. Här finns en karta och kontaktuppgifter till dem.

En undersökning visar att många församlingar vill hjälpa de som flytt till Sverige. 138 av EFKs 306 församlingar svarade på undersökningen. Minst 55% av dem arbetar aktivt med att hjälpa flyktingar, nyanlända och asylsökande. Totalt betjänas 2350 flyktingar, 17 församlingar möter regelbundet fler än 60 personer och i snitt är 6-10 församlingsmedlemmar engagerade i varje församling. Undersökningen visar också att engagemanget för nyanlända till Sverige är prioriterat för många församlingar och villigheten att hjälpa är oberoende av församlingens storlek eller om det är en stads- eller landsortsförsamling.

Karta med församlingar som har aktivt arbete

De 77 församlingarna och fler som svarat på undersökningen i efterhand visas i kartan nedan. Fattas din EFK-församling på kartan? Om din församling inte är med på listan men ni skulle vilja vara det kontakta Markus Sand.

I dagsläget finns bara adress till församlingarna med i informationen på varje kartnål.