Öppna kyrkan

I höstas blev världen varse de största flyktingströmmarna i Europa sedan andra världskriget. Människor lämnade allt för att rädda livet på sig själva och sin familj. Nu avtar medierapporteringen, men det gör inte de akuta humanitära behoven.

Evangeliska frikyrkan finns på plats bland flyktingar för att ge hopp, och du behövs. Det finns framför allt två saker du kan göra för att hjälpa människor på flykt. Det ena är att praktiskt hjälpa dem som kommit till Sverige, det finns det tips och råd om hur du kan göra här på Öppnakyrkan.se. Det andra är att bli flyktingfadder och på så sätt möjliggöra insatser internationellt. På flyktingfadder.se kan du registrera dig som månadsgivare under ett år och på så sätt stötta EFKs internationella flyktingarbete. Tillsammans kan vi göra skillnad!